عسل رازیانهعسل درمانی رازیانه ضد نفخ دستگاه گوارش ، کمک به کنترل علائم سندروم روده التهابی ، اسپاسم شکم ، اسپاسم عناصر و ارگانهای زنانه ، کمک به افزایش توان جسمی و روحی بانوان و شادی بخش می باشد .


دسته بندی : عسل های درمانی |

عسل رازیانه

عسل درمانی رازیانه ضد نفخ دستگاه گوارش، کمک به کنترل علائم سندروم روده التهابی ، اسپاسم شکم ، اسپاسم عناصر و ارگانهای زنانه ، کاهش دیسمنوره و درمان کننده گرگرفتگی های زنانه ، کمک به افزایش توان جسمی و روحی بانوان و شادی بخش می باشد. عسل رازیانه طسام در ایجاد نشاط پوستی خانم ها بسیار موثر بوده و سبب درخشندگی و شفافیت پوست گردیده و ترکیب عسل رازیانه با پوره خیار به عنوان یک ماسک توصیه می شود .