عسل یونجهعسل یونجه: عسل درمانی یونجه برای مغز و اعصاب مقوی بوده و سبب افزایش حافظه می شود . این عسل بیشترین ویتامین های A و K را دارا بوده برای افرادی که خون دماغ می شوند بسیار نافع است . عسل یونجه طسام خوش عطر و طعم ، ملین و خون ساز ، مفید جهت رشد کودکان ، تقویت و جوان ساز سلولهای پوستی ، تحلیل برنده ورم های بدن ، برای اختلالات عادت های ماهیانه خانم ها و برای افرادی که دچار لرزش های اندام شده اند مفید است . نشاط آور بوده و به انسان آرامش می دهد .


دسته بندی :

عسل یونجه:

عسل درمانی یونجه برای مغز و اعصاب مقوی بوده و سبب افزایش حافظه می شود . این عسل بیشترین ویتامین های A  و Kرا دارا بوده برای افرادی که خون دماغ می شوند بسیار نافع است . عسل یونجه طسام خوش عطر و طعم ، ملین و خون ساز ، مفید جهت رشد کودکان ، تقویت و جوان ساز سلولهای پوستی ، تحلیل برنده ورم های بدن ، برای اختلالات عادت های ماهیانه خانم ها و برای افرادی که دچار لرزش های اندام شده اند مفید است . نشاط آور بوده و به انسان آرامش می دهد .